top of page
Screenshot 2021-03-29 at 05.37.06.png

CUSTOMER CARE

 

Hebt u meer vragen inverband met verhuur ?

Bel ons op het nummer 0495/57 56 54 of stuur een bericht en wij helpen u zo snel mogelijk verder!

Bedankt voor je bericht

FAQ

  1. Bij het huren van een pak wordt een huurcontract opgesteld waarop dit reglement van toepassing is.
  2. Een pak is pas gereserveerd als het voorschot van 50 € voldaan is.

  3. Het voorschot wordt bij opzegging of vernietiging van het contract niet terugbetaald.

  4. Het voorschot wordt bij afhaling van de gehuurde goederen omgezet in een waarborg. Deze waarborg wordt terugbetaald als de kledingstukken in goede en propere staat worden terug bezorgd.

  5. De kledingstukken worden opgehaald daags voor de plechtigheid en worden terug ingeleverd de eerste werkdag nadien, op maandag tussen 11u en 13u30. Maandagavond op afspraak.

  6. Bij laattijdige inlevering zal een boete betaald moeten worden van 10 € per dag.

  7. Het is verboden spelden, bloemen en decoraties op zijden reveres aan te brengen! Sporen hierdoor nagelaten worden beschouwd als schade en zal deze moeten vergoed worden aan 75 €.

  8. In geval van schade aan het kledingstuk of vlekken op het kledingstuk zal de klant verplicht zijn hiervoor een vergoeding te betalen. ( Nieuwkuis broek 12 € / Vest 15 € / Gilet 10 € )

  9. Indien de stukken niet werden teruggebracht ten laatste 1 week na de plechtigheid, stelt de huurder zich bloot aan gerechtelijke vervolging waarvan de kosten ter zijnen laste worden aangerekend.

  10. Onderverhuring is ten strengste verboden.

bottom of page